Velkommen

 Johnna Dahl Steinmetz - Johnna Dahl Steinmetz - MPF PsykoterapeutAf og til kan rådvildhed, følelsen af meningsløshed og depression sætte ind. Når det sker, er snakken med familie, venner og kollegaer måske ikke tilstrækkelig til at give os psykisk lindring og forståelse.

Her kan hjælpen til at komme til rette med livet igen ofte findes i psykoterapien.

Psykoterapi er en særlig samtaleform, hvor terapeut og klient i fællesskab undersøger problemstillinger, der er årsag til at klienten, parret eller familien søger professionel hjælp.

Vi kommer alle ud for kriser, tab og traumer. Ofte kan vi selv bearbejde og integrere disse ændringer.

Bearbejdingen er en forudsætning for, at vi kan vokse som menneske og udvikle en større accept af os selv og rummelighed i vores relationer.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening