Psykologer og psykoterapeuter

Som psykologistuderende kan man med det rette gennemsnit, gå direkte fra gymnasiet ind på universitetet. Der er fortsat ikke noget krav til at den studerende skal gennemgå egen terapi. Det vil sige at det er en teoretisk uddannelse og dermed har den færdigt uddannede psykolog ingen erfaring med, hvordan det er at være klient.

For at blive optaget på et psykoterapeutisk uddannelses institut, er kravet at ansøgeren er minimum 25 år og har en lang til mellemlang uddannelse, inden for de humanistiske fag, samt erhvervserfaring. Det vil sige sygeplejerske, lærer, pædagog, præst, socialrådgiver eller læge. Den studerende betaler selv sin uddannelse, nogle får den betalt af arbejdspladsen.

dansk-psykoterapeut-forening-logo-stor

Der er under uddannelsen – på eksempelvis Psykoterapeutisk Institut (hvor jeg er uddannet) krav om, 250 timers egen terapi og omkring 250 timers supervision. (Supervision er at få hjælp til at udvide sin bevidsthed, bruge både tanker og følelser og dermed skaffe sig nye handlemåder eller få de gamle bekræftet) dertil kommer naturligvis mange timers teori, kravet om egen terapi er af den simple årsag at ”man  skal have været der selv” for bedre at kunne hjælpe andre.

Formålet er, at den studerende får ryddet op i sin egen opvæksts – og livs baggage, således får den studerende indsigt i samt kendskab til evt. egne traumer og belastninger. Og dermed en mulighed for  (og forpligtigelse til!) at få bearbejdet egne følsomme reaktionsmønstre og adfærd. Herved lærer psykoterapeuten selv, hvor svært det kan være at bede om hjælp af en udeforstående og åbne op over for andre, når man er sårbar.
Allerede fra 2. semester er der krav om, at den studerende skal arbejde med egne klienter, under supervision af en underviser på studiestedet, samt under direkte supervision på studiestedet (med egne klienter)

Med andre ord er psykologen teoretiker - og psykoterapeuten praktiserende teoretiker og har dermed allerede næsten 4 års erfaring, både på egen krop og med klienter, når uddannelsen er færdig.

En veluddannet psykoterapeut er i regelmæssig supervision og egen terapi hos erfarne kollegaer, hvorved den faglige kvalitet af samtalerne sikres.
Regelmæssig efteruddannelse sikrer, at den nyeste kendte viden indenfor det psykologiske forsknings  udviklingsområder, kommer klienten til gode.   
”Blå stemplet” for psykoterapeuten er, optagelsen i Dansk Psykoterapeut Forening  som ses ved:

At psykoterapeuten har MPF efter sin titel. MPF er beskyttet for medlemmerne. Der er omfattende optagelses og dokumentations krav for psykoterapeutens uddannelser.
Der er en landsdækkende medlemsliste på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside - www.psykoterapeutforeningen.dk, samt en kort beskrivelse af vedkommendes kerneområder.

For at en psykolog - eller- psykiater, kan kalde sig psykoterapeut. Skal vedkommende have en psykoterapeutisk efteruddannelse.

Søges der hjælp udenfor Dansk Psykoterapeut Forenings medlemmer, spørg altid om uddannelsessted, varighed og om psykoterapeuten har erfaring med det, eller de temaer der ønskes hjælp til at få belyst.

Desværre er psykoterapeut stadig en ubeskyttet titel.

En veluddannet psykoterapeut er den person, der stiller de spørgsmål ingen andre gør/tør samt en person som kan se sammenhæng, man ikke selv kan få øje på.