Børn og unge

born-og-ungeFor barnet kan det være svært hvis nogle af de nærmeste i familien rammes af sygdom eller død. Måske skal far og mor skilles, barnet vil gøre alt for at samarbejde og for, at ligge far og mor så lidt til last som muligt. En reaktion kan være at barnet bliver konfliktsøgende udenfor hjemmet, måske opleves det af omgivelserne som mut og tilbagetrukket i forhold til tidligere, begge dele er et råb om hjælp fra barnet/den unge.

For det unge menneske kan det være en livskrise, at skulle finde ud sin identitet.  ”Hvem vil jeg være”? ”Hvem og hvad kan jeg blive til”? Eller hvilken uddannelsesmæssig retning skal jeg arbejde hen imod?

Det kan for mange være overvældende og skræmmende, at barndommen nu er forbi, og at man selv skal til at tage stilling og ansvar.

Alle forældre kan genkende puberteten og ungdommens kvaler, når vi ser at det er det vores barn gennemgår.

De unge i dag har mulighed for at være i kontakt med hinanden døgnet rundt, på alle de sociale medier, på telefonen og sms, i langt højere grad end de foregående generationer.
Som forældre kan vi ofte komme til at antage, at når vores unge har den store sociale berøringsflade, så har de også en fortrolighed og stor opbakning fra de mange kontakter. Og de svære beslutninger og valg drøfter de nok med hinanden.
Måske tænker vi at den unge selv ”ved bedst”, og undlader at ”blande” os.

Min erfaring er, at sådan forholder det sig ofte ikke. Der er i ungdommen indbygget en øget blufærdighed og sårbarhed, som kan gøre, at den unge kommer til at befinde sig i et ”vakuum” med sin ensomhed, tvivl og drømme.

Der er også indbygget en løsrivelse og et oprør mod forældrenes måde at anskue livet på. Så det kan være svært at bede far og mor om hjælp med at finde sin egen vej.
For det adopterede barn kan det være en særlig udfordring at komme i puberteten. Den unge har ikke de biologiske forældre at spejle sig i og gøre oprør imod. Det kan medføre en dyb længsel efter at få en viden om, hvem de biologiske var. Hvilke træk og egenskaber har den unge fået med? Der er en del adoptivbørn som er blevet fundet og hvor der ikke er vedlagt data eller oplysninger om barnets ophav, og hvad grunden er til at forældrene har valgt denne smertefulde løsning. Hos sådan en ung kan der opstå dybe eksistentielle spørgsmål og problemer, hos nogle en dyb følelse af ensomhed og oplevelsen af at være blevet kasseret af de biologiske forældre. Samtidig med at det føler sig elsket og værdsat af adoptivforældrene og har brug for at løsrive sig fra dem for at kunne finde sin egen vej.

En hjælp kan være at tale med en neutral voksen, det kan være i familien eller omgangskredsen. Er der ikke nogen der kan tilbyde den unge en seriøs hjælp, kan det være en mulighed at søge hjælp hos en veluddannet psykoterapeut.