Førsproglig terapi med voksne/Spædbarnsterapi

Dette er en behandlingsform rettet mod traumer opstået i fostertilværelse, under  fødslen eller i barnets første leveår.

Behandlingsformen er udviklet af den franske læge og børnepsykiater Francoise Dolto og senere hendes elev børnepsykiateren Caroline Eliacheff.
I Danmark er der en 1.årig overbygningsuddannelse, som er udviklet af  chefpsykolog  på Skodsborg Spædbarn og Behandlingshjem, Inger Thorman samt psykoterapeut MPF og leder af Familiehuset i Horsens Inger Poulsen.
Forudsætningen for at blive optaget og få lov til at bruge titlen spædbarnsterapeut, er at vedkommende har en 4.årig psykoterapeutisk uddannelse, eller er erfaren psykolog.
Når børn under fostertilværelsen og mellem det 1.-3. leveår, oplever fysiske og psykiske belastninger, der overstiger det barnet kan magte, ”bremser” det deres udvikling og trivsel.

Disse tidlige traumer ved vi i dag, kan være en tung og uforståelig belastning resten af livet.
Tidligere mente man, at børn glemte det som var traumatiserende for dem, f.eks. adskillelse fra forældrene, især de første tre leveår. Eller at mor og far ikke var i stand til at dække barnets basale behov for mad, væske, den rette påklædning efter årstiden, tilpas kropskontant, hvile og stimulation.

Man mente at barnet havde glemt det, da det jo ikke talte om det!
I dag ved vi som spædbarnsterapeuter, at barnet husker ALT i kroppen, og at barnet ikke har haft sproget til at udtrykke sig med.

Spædbarnsterapien er en sproglig formidling, hvor terapeuten med forældrene har indsamlet data, om graviditet, fødsel og 0-3 års alderen.

Hos voksne som har haft en traumatisk start på livet, indsamles der den data det er muligt, evt. hos  forældre, ældre søskende og slægtninge.

Spædbarnsterapeuten italesætter barnets oplevelser og følelser i et præcist og tydeligt sprog.

Metoden indebærer et livssyn, der indgyder til håb og understreger barnets styrke.
Intet menneske er for lille eller for gammel, til at modtage denne særlige form for terapi.
Ved at kende fortiden, har vi mulighed for at forstå nutiden og dermed påvirke fremtiden. (J.D.S.)

Jeg har arbejdet med den førsproglige terapi i mange år, jeg har arbejdet særligt meget med voksne.

Jeg er den terapeut, der har introduceret begrebet: Førsproglig terapi med voksne i Danmark, da det giver mere mening for den voksne målgruppe, som jeg er optaget af.

Se mere på Dansk institut for spædbarnsterapi - www.spaedbarnsterapi.dk

Før-sproglig terapi - spædbarnsterapi