Lederudvikling, rådgivning og supervision

Ledelse er et fag der kan læres i en tæt kobling mellem teori og refleksion.
I en del brancher kan en erfaren medarbejder med tiden blive forfremmet til en lederstilling. De fleste har ikke en ledelsesmæssig uddannelse og erfaringer som leder.
Det kan på sigt få store menneskelige og økonomiske omkostninger for leder, medarbejdere og organisationens økonomiske bundlinje.

Lederen skal f.eks. være god til at kommunikere, være god til at lytte, kunne gå ind i konflikter og fører samtaler med medarbejdere der har det følelsesmæssigt svært. Lederen skal være god til at samarbejde og kunne stå alene og handle hurtigt og selvstændigt. Det kræver en god portion af personlige egenskaber, som f.eks. et godt kendskab til sig selv og sine handlemåder, viden om hvordan man virker på andre og indsigt i hvad man ikke er så god til.

Jeg tilbyder individuel rådgivning og supervision. Synliggørelse af det personlige lederskab, synliggørelse af egne ressourcer, udfordringer og selvindsigt. Samt synliggørelse af lederens konflikt-og kommunikationsniveau, styrker, faldgruber og udviklingspotentiale.

Den gode ledelse er den bedste forebyggelse for en god trivsel, stress og udbrændthed i arbejdsmiljøet. Jeg har erfaringer med leder/ledelsesudvikling i både store og mindre organisationer og virksomheder.