Livskriser

Livskriser kan også være følelsen af ensomhed og måske af at ens liv ikke hænger sammen. Måske er der i mange år blevet fokuseret på karrieren, fritidsinteresser, ferier. De nære relationer i familien eller vennekredsen er måske også blevet kraftigt nedprioriteret.
Hændelser som alvorlig sygdom eller død i de nære relationer kan blive øjenåbneren for, at livet har en begrænset tid.

Hvordan kommer man ind i ”kampen” igen om menneskeligt nærvær, omsorg, interesse og genetablering af relationen til partneren, børn, søskende og gamle venner?

Den 3. alder

Er vi der hvor arbejdslivet skal til at slutte, kan det for nogle være svært at finde en ny identitet. Måske er partneren heller ikke på arbejdsmarkedet længere, og så skal vi til at vænne os til at være sammen også i hverdagene.

Hvis det tidligere har knebet med den god kommunikation, kan det være en stor udfordring for begge, at der nu er andre livsvilkår.

Nogle rammes af depression og oplever måske, at det kan være svært at finde mening med livet i den 3.alder.

I kan i terapien få hjælp til at få en god 3.alder sammen. Måske skulle der have været lavet noget forventningsafstemning mellem jer inden pensioneringen? Måske er der gammelt konfliktstof som trænger til at komme frem i lyset?

Sammen ser vi i parterapien på, hvad I hver især synes fungerer godt? hvad vil I gerne ændret? Hvad savnes der måske? Er der noget som helt skal ændres?

Livskrise