Sorg og depression

Sorgen er prisen for at elske. Sorg er et grundvilkår for os alle, og sorgen kan have mange ansigter.

Den største sorg vil for de fleste af os være at miste et barn, samt tabet af venner og familiemedlemmer.

En stor sorg kan også være at miste sit helbred og sine færdigheder, og at skulle indstille sig på et meget anderledes liv og erkende, at der er tab af funktioner som ikke kan genvindes. Og nødvendigheden af at skulle lære sig nye færdigheder for at livet kan begynde at blive levet igen, kan være at man i en periode eller måske permanent, er afhængig af andre menneskers hjælp er for mange en stor udfordring.

Få hjælp til sorg og depression i dag

Omgivelserne kan have svært ved at forholde sig til man rammes af sorg. Det er smertefuldt at være vidne til den ramtes pinsler. Det er et iboende behov hos alle mennesker at ville opmuntre, at ”strø lidt sukker på ” måske endda sige ”se nu at komme videre” eller ”det kunne da være meget være værre”, eller ” jeg kender da en som….”
Ofte er det omgivelsernes egne vanskeligheder ved at forholde sig til liv, død og tab som gør sig gældende. Det er menneskeligt og forståeligt da vi i vore dage ikke er ”klædt” på til det.

Det kan af den sørgende opfattes som respektløst og krænkende, at omgivelserne ikke har forståelse for, at den sørgende har brug for at være i sorgen og give sorgen den tid der skal til. Tabet skal have den tid der er nødvendig, for at kunne bæres med ind i fremtiden, som en del af livshistorie, tidligere klædte man sig i sort og bar udendørs et sort sørgebind på overtøjet, og blev mødt med respekt og uden forventninger på det sociale plan.

Her kan det være en hjælp at tale med en professionel samtalepartner, som kan rumme de meget stærke følelser, og som i et fortroligt rum med tavshedspligt, kan stille de spørgsmål ingen andre tør, og kan se sammenhænge man ikke selv kan få øje på.