Stress

Stress er gennem årene blevet misbrugt og mistolket, især af medierne.
Stress i de rette doser, gør os motiveret og energiske. Hvor i mod for meget stress i en længere periode, gør os fysisk og psykisk syge, kvæler livsglæde og engagement.
Mange mennesker har symptomer på stress, symptomerne kan opleves, som at have en overfladisk vejrtrækning, smerter i brystet, hovedpine, mavepine, at der er en ”kort lunte” inden frustrationer og vrede kommer til udtryk, og måske en følelse af en træthed, som en weekend eller ferie ikke ændrer ret meget på.

Mange oplever efter langvarig stress og udbrændthed, en depressionslignende  tilstand. Det kan føles som tanker der myldrer rundt i hovedet; at man har svært ved at føle glæde; følelsen af indret tomhed; træthed; manglende appetit; og dårlig mave kan være nogle af symptomerne.

Det tager lang tid at komme sig efter en alvorlig stress, ofte har familien gået på ”liste sko” når den stressramte er i nærheden, så alle er slidte og ramte.

I terapien arbejder vi sammen om, at få afdækket og tydeliggjort stressfaktorerne. Hvad opleves som stressende? Hvad fungerer godt i privatlivet og på arbejdspladsen? Hvordan er det psykiske og fysiske arbejdsmiljø ? Er der noget derhjemme som er svært? Det kan måske være et handicappet eller sygt familiemedlem, eller andet der kan være ressource krævende?

Er der mulighed for at gøre noget anderledes? det kan også være udefrakommende belastninger og problemer, som kan være både tidskrævende og svære at skulle forholde sig til, måske er der noget som for en tid skal fravælges eller begrænses?

Det er gang på gang lykkedes for mig, at den stressramte og familien får fodfæste igen, og får familie og arbejdslivet til at fungere, med ny indsigt og viden om egne styrker, sårbarhed og udviklingspotentiale, er der en mulighed for at alle i familien, er blevet klogere på sig selv og hinanden og dermed kan komme videre.