Vær kritisk i dit valg

Psykoterapeut er endnu en ubeskyttet titel, så vær derfor kritisk

folder-urer

  • Vær kritisk når du søger en psykoterapeut
  • Spørg om uddannelseslængde og hvilke terapeutiske retninger, teorier og metoder, psykoterapeuten arbejder efter
  • Spørg om psykoterapeuten har erfaringer med det du ønsker at arbejde med
  • En veluddannet psykoterapeut har et sammenhængende 4 årigt uddannelsesforløb på samme institut
  • Psykoterapeuten gennemgår selv adskillige egenterapi forløb under sin uddannelse
  • Psykoterapeuten er forpligtiget til at søge supervision omkring sit klientarbejde hos andre erfarne psykoterapeuter eller psykologer

Psykoterapeuten

Psykoterapeuten kan ses som katalysator for din udvikling

Psykoterapeuten er personen...

...som stiller dig spørgsmål andre ikke gør

...som sætter dig i centrum

...som ser sammenhænge du ikke selv har øje for

...som har forskellige metoder og faglig indsigt, som er nødvendig for din udvikling

Lidt ordforklaring

Det er vores erfaring, at mange mennesker, der ikke har haft berøring med området, har svært ved at skille de forskellige "psyko-begreber" ad. Her følger en oversigt:

  • En psykoterapeut er en person, der bruger psykoterapi som behandlingsmetode. Hvis psykoterapeuten er Medlem af Psykoterapeut Foreningen (eller MPF) garanterer foreningen, at psykoterapeuten oven i sin grunduddannelse har en grundig psykoterapeutisk efteruddannelse omfattende egenterapi, supervision og teori.
  • En psykolog = en cand. psych. har en universitetsuddannelse i psykologi. Dette er hovedsageligt en teoretisk uddannelse, som ikke inkluderer uddannelse som psykoterapeut. Mange, men ikke alle, psykologer efteruddanner sig i psykoterapi.
  • En psykiater er en læge med specialistuddannelse i psykiatri (behandling af psykisk syge). En psykiater kan ordinere medicin. Flere og flere psykiatere tager en psykoterapeutisk efteruddannelse.
  • En psykoanalytiker er en psykoterapeut, der efter uddannelse hertil udøver en bestemt form for psykoterapi, nemlig psykoanalyse. Psykoanalytikere kan lige som andre psykoterapeuter have forskellige grunduddannelser.